Om

BESTYRELSE

Formand:  Jakob Kristensen

Næstformand:  Renata Dagostino

Kasserer: Annilie Sofie Christensen

Sekretær:  Leif Asmark Jensen

Suppleant:  Gert Kolding AndersenRadio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/


VEDTÆGTER

§ 1. Foreningens formål er at lave lokalradio i Københavnsområdet omkring åndelige emner som yoga, meditation, vegetarisme og lignende emner, som bringer dyb forståelse af tilværelsens formål, den nuværende civilisations problemer samt deres løsning.


§ 2. Foreningen skal i så høj grad som muligt beskæftige sig med lokalsamfundets liv, men fra et dybere eksistentielt og åndeligt synspunkt. Dette gøres gennem interviews og telefonprogrammer.


§ 3. Radioen skal også så hvidt muligt tilgodese den hinditalende befolkningsgruppes behov, både med assistance med produktion og udsendelse af radioprogrammer.


§ 4. Alle foreningens midler, som kommer fra kontingent og gaver, skal udelukkende bruges for at fremme radioen.


§ 5. Hvert år skal der afholdes ordinær generalforsamling - inden 1. juni. Denne generalforsamling vil behandle følgende:


1. Den redaktionelle linie.

2. Aflæggelse af rapport om årets landvindinger.

3. Rapport over udgifter og indtægter.

4. Valg af bestyrelse.

5. Fastsættelse af kontingent.


§ 6. Alle kan blive medlemmer, og hvert medlem har een stemme.


§ 7. Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt de af medlemmerne, der har opnået indsigt i åndelig udvikling gennem studier og moden efterlevelse af disse konklusioner. Dette kendetegnes af, at en kandidat besidder uddannelsesgraden "bramin". Dette fastholdes for at sikre radioens høje standard og vederhæftighed.


§ 8. Radioen, hvis daglige ledelse nedsættes af bestyrelsen, skal være åben for forslag og initiativer som kommer udefra. Dette gøres ved at vedkommende forelægger sit forslag til den relevante redaktion, som derefter alt efter skøn forsyner den pågældende med nødvendig assistance, faciliteter etc.


§ 9. Det påhviler bestyrelsen nøje at påse kvaliteten i udsendelserne, samt at holde programmerne i lokalrelevant regi.


§10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når to bestyrelsesmedlemmer med begrundelse begærer dette. Endvidere også når halvdelen af medlemmerne skriftligt måtte ønske det.


§11. Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer: formand, stedfortræder, kasserer, sekretær, samt et medhjælpende medlem.


§12. Foreningens virkeområde m. h. t. radiovirksomhed er Københavns Kommune.


§13. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

ÅRSREGNSKAB

Her kan du se Radio Krishna Københavns sidste årsregnskab. Klik her.